hero

Husforsikring

tekst

Husforsikring

Husforsikringen dækker, hvis der opstår skade på dit hus som følge af fx brand, storm, tyveri og hærværk. Husforsikring kan sammensættes så den passer præcis til dit behov.

Husforsikringen kan sammensættes så du ikke behøver at bekymre dig. Forsikringen omfatter altid brand, og kan udvides til også at dække fx vandskader, stormskader, skjulte rør- og kabelskader (i huset), skader på stikledninger (udenfor og under huset), glas- og sanitetsskader, insekt- og svampeskader med flere.

Tre fordele ved Husforsikring hos FOMO

  • Mulighed for tilvalg af dækninger som fx Bolighjælp, Udvidet Vandskade og Mere Tryghed
  • Du kan vælge kr. 0 i selvrisiko. Så har du ingen selvrisiko ved langt de fleste skader
  • Vi erstatter det meste til nyværdi, samt har 9 afskrivningstabeller der tydeligt beskriver, hvad du får erstattet.

Ny kunde? - beregn din pris - og gem tilbuddet

Er du eksisterende kunde i FOMO med andre forsikringer og ønsker du at købe en husforsikring eller ændre din nuværende husforsikring?? Klik her

Download

Her kan du downloade Betingelser, Faktaark og Produktinformation på husforsikring

contentboxes0

Sådan kan du dækkes

Brand

Dækker skader efter brand, lyn, eksplosion, tilsodning, kortslutning og el-skader.

Vejr

Dækker pludselige skader ved storm, sne, skybrud og frostsprængning i rør og el-installationer.

Tyveri og hærværk

Dækker skader ved tyveri, hærværk og påkørsel.

Glas og sanitet

Dækker brud på glas og sanitet. Fx på vinduer, den keramiske kogeplade og på toilet, badekar og håndvask.

Rør og kabel

Dækker utætheder i skjulte rør og elkabler til opvarmning af rum.

Stikledning

Dækker utætheder i kloakrør i jorden ud til vejen og i ledninger og kabler til fx vand, varme, gas og el.

Insekt og svamp

Dækker skader på træværk efter aktive angreb af insekt- eller svampeangreb.

Råd

Dækker rådskader på træ efter svampe eller bakterier, der ødelægger træet.

Husejeransvar

Dækker, hvis du skader andre personer eller deres ting i egenskab af husejer. 

 

Privat retshjælp


Dækker udgifter til en advokat, hvis du fx havner i en uenighed med en håndværker om forkert udført arbejde på dit hus.

Bolighjælp


Hjælper til at forhindre eller begrænse udviklingen af en akut skade på dit hus eller i din have. Fx fjernelse af hvepsebo eller hjælp til beskadiget træ, som er ved at vælte ned i dit hus.

Kosmetiske forskelle


Har du haft en rørskade, fx i gulvet på badeværelset, dækker vi udskiftning af de fliser, der blev ødelagt ved reparation af rørene på dækningen Skjulte rør- og kabelskade. Men måske kan du ikke få fliser magen til de oprindelige. Med dækningen Kosmetiske forskelle får du halvdelen af udgiften betalt til udskiftning af hele gulvet.

Mere tryghed


Dækker reparation efter skadedyr, funktionsfejl på hårde hvidevarer og tyveri og hærværk på byggematerialer og din have.

Udvidet vandskade


Dækker skader forårsaget af vand, som ude fra trænger ind i dit hus. Fx fygesne, kloak- eller grundvand eller vand fra radiatorer.

For at kunne købe en husforsikring hos os, skal du samtidig eller i forvejen have din indboforsikring hos FOMO

spacersmall0
linkboxes0

Er du ny kunde? beregn din pris her

Er du eksisterende kunde i FOMO med andre forsikringer?

Ønsker du at købe en husforsikring eller ændre din nuværende husforsikring - klik her

Min side

Har du brug for at anmelde en skade?

spacermedium0

Har du brug for hjælp?

Vi står altid klar til at hjælpe

KONTAKT OS

FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, at etablere forsikringer så nær kostpris som muligt. Dengang kun for fynboere med bilforsikringer. I dag sælger vi alle former for privatforsikringer, stadig så nær kostpris som muligt. 
Hvordan kan vi gøre det? Det vigtigste er at vi er en forening. Dvs. vi skal ikke tjene på forsikringerne, men kun lige have dækket vores omkostninger til at drive foreningen – samt sikre at foreningen har et kapitalberedskab til uforudsete udgifter og til udvikling af foreningen - resten udbetales til medlemmerne af foreningen som er kunder med bilforsikring.