tekst

Gebyrer, afgifter og betalingsvilkår

Gebyrer og afgifter

Alle forsikringsselskaber har pligt til at beregne, opkræve og viderebetale afgifter til staten. Disse beløb kan ændre sig. Desuden kan der hos mange andre selskaber være et gebyr ved opsigelse.
Afgifter vi opkræver – både for os og for andre

Skadesforsikringsafgift til staten

Særligt for bil, MC, EU-knallert og knallert
En statsafgift på 42,9 % af forsikringsprisen på din ansvarsforsikring på din bil eller MC. for EU-knallert og knallertforsikring er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.

Der skal betales afgift til staten af prisen (præmien) for skadesforsikringer. Skadesforsikringsafgiften er for tiden på 1,1 % af prisen og er en løbende afgift, der beregnes og betales i forbindelse med ny opkrævning af forsikringen. Præmier, der i forvejen er belagt med anden afgift, som fx lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøj eller lystfartøj, er undtaget fra skadesforsikringsafgift.

Afgiften fremgår af det skriftlige tilbud, du kan få fra os, og af følgebrevet til den police, der udstedes. På den årlige forsikringsoversigt er den også oplyst sammen med bl.a. terminspræmien.

Miljøbidrag til staten på Bilforsikring

Den årlige pris, der oplyses for Bilforsikring, inkluderer miljøbidrag til staten på 84 kr. 

Bidrag til Garantifonden

Fra 2019 opkræves 40 kr. pr. år i bidrag til Garantifonden på Bil, MC, Indbo og Husforsikring.

Stormflodsafgift til staten

På forsikring for bygning eller løsøre/indbo opkræves en årlig afgift til staten på 60 kr., som gemmes i en særlig fond til katastrofesituationer efter fx. stormflod. Ved oprettelse af ny forsikring opkræves de 60 kr. fuldt ud, uanset hvornår på året forsikringen træder i kraft. For en fortløbende forsikring opkræves afgiften pr. 1 januar, hvor også den årlige indeksregulering finder sted.

Omkostninger ved opkrævning og fremsendelse af papirer

Vi opkræver normalt ikke omkostninger til betaling m.m. hos den enkelte kunde. Til gengæld regner vi med, at du bruger vores hjemmeside, e-Boks og e-mail så meget du kan. Det betaler sig.

Hvis du modtager dine forsikringsaftaler (policer) eller forsikringsoversigter på papir med posten, så mangler du at tilmelde dig til digital post fra os. Du kan ændre dette på https://fomo.tryg.dk/.

Vi opkræver et gebyr for ikke-digitale kunder, svarende til omkostningerne.

Særligt for medicinske forhåndsvurderinger

Du kan gennemføre den medicinske forhåndsvurdering som en elektronisk test fra tryg.dk.

Når du gennemfører den elektroniske test, får du hurtigt svar på, hvordan du er dækket på din rejseforsikring eller om vi har brug for at tale med dig, inden vi kan tage endelig stilling. Du kan også få svar på, om du vil være dækket, inden du køber rejsen, eller inden du betaler restbeløbet.
Hvis resultatet af testen viser, at vi har brug for flere oplysninger, skal du kontakte Falck, som foretager den endelige medicinske forhåndsvurdering.
Det koster 200 kr. at få foretaget den endelige vurdering.

Særligt for båd

Statsafgiften udgør 1,34% af fartøjets kaskoforsikringssum. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst.
Opsigelse af dine forsikringer hos FOMO

Hos FOMO kan de fleste forsikringer altid opsiges til en måneds udløb - uden gebyr. Vi ønsker kun tilfredse kunder, også hvis de forlader os.

Bemærk, at der er særlige regler for opsigelse af Årsrejseforsikring, kontakt os på 62 21 44 88 og hør nærmere.

Sådan betaler du for dine forsikringer

Du kan betale dine forsikringer hel-, halv-, kvartårligt eller månedligt via Betalingsservice.

Ved 1/1 årlig betalinger er der intet tillæg, ved ½ årlig betaling er der et tillæg på præmien på 5%, ved ¼ årlig er der et tillæg på 8 %. For månedsbetaling er tillægget på 1%. Herudover er der et opkrævningsgebyr ved betalingsservice. Dette udgør 9,50 kr. per betaling per police.

Du kan også betale dine forsikringer via girokort. Gebyr ved girokort betaling er 38,50 kr. pr. police.

Ud over prisen på dine forsikringer (præmien) opkræves der en skadeforsikringsafgift til staten på 1,1% af forsikringernes pris, dog med undtagelse af motoransvarsforsikring. Afgiften skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.
Hos FOMO bliver du som forsikringstager medlem af foreningen, hvis du køber en motorkøretøjsforsikring. Foreningskontingentet er 96,00 kr. pr. bil pr. år og opkræves sammen ved hovedforfald.

Ved for sen betaling skal du betale et rykkergebyr på 100 kr. Dette gebyr opkræves via girokort.

Har du brug for hjælp?

Vi står altid klar til at hjælpe

KONTAKT OS

FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, at etablere forsikringer så nær kostpris som muligt. Dengang kun for fynboere med bilforsikringer. I dag sælger vi alle former for privatforsikringer, stadig så nær kostpris som muligt. 
Hvordan kan vi gøre det? Det vigtigste er at vi er en forening. Dvs. vi skal ikke tjene på forsikringerne, men kun lige have dækket vores omkostninger til at drive foreningen – samt sikre at foreningen har et kapitalberedskab til uforudsete udgifter og til udvikling af foreningen - resten udbetales til medlemmerne af foreningen som er kunder med bilforsikring.

FOMO har også løsninger til små og mellemstore virksomheder, der er hjemhørende på Fyn eller de tilhørende øer, og som har op til 9 ansatte.