hero

Fritidshus

tekst

Fritidshusforsikring

Fritidshusforsikring dækker dit fritidshus ved brand og en række andre skader, fx vandskader, stormskader eller skader i forbindelse med indbrud og tyveri. Forsikringen kan også dække de ting, du har i huset.

Forsikringen kan sammensættes efter dine ønsker og behov for forsikring. Fritidshusforsikringen dækker skader på dit fritidshus ved fx brand, vandskade, stormskade, skade som følge af indbrud og tyveri. Forsikring dækker alle bygninger på grunden, så eventuelle udhuse, garager, carporte og terrasseoverdækninger er også omfattede af forsikringen. Forsikringen kan også dække de ting du har i bygningerne.

Tre fordele ved Fritidshusforsikring hos FOMO

  • Altid selvrisiko kr. 0 ved glas- og sanitetsskader. Valgfri selvrisici på øvrige dækninger
  • Vi erstatter det meste til nyværdi eller efter faste afskrivningstabeller der tydeligt beskriver, hvad du får erstattet.
  • Mulighed for at forsikringen også dækker indbo

Ny kunde? - beregn din pris - og gem tilbuddet

Er du eksisterende kunde i FOMO med andre forsikringer og ønsker du at købe en fritidshusforsikring eller ændre din nuværende fritidshusforsikring? Klik her

Download

Her kan du downloade Betingelser, Faktaark og Produktinformation på fritidshusforsikring

contentboxes0

SÅDAN KAN DU DÆKKES

Brand


Dækker skader efter brand, lyn, eksplosion, tilsodning, kortslutning og el-skader.

Vejr


Dækker pludselige skader ved storm, sne, skybrud og frostsprængning i rør og elinstallationer.

Rør og kabel


Dækker utætheder i skjulte rør og elkabler.

Stikledning


Dækker utætheder i kloakrør i jorden ud til vejen og i ledninger og kabler til fx vand, varme, gas og el.

Insekt og svamp


Dækker skader på træværk efter aktive angreb af insekt- eller svampeangreb.

Råd


Dækker rådskader i lukkede trækonstruktioner efter svampe eller bakterier der ødelægger træet.

Glas og sanitet


Dækker brud på glas og sanitet. Fx på vinduer, den keramiske kogeplade og på toilet, badekar og håndvask.

 Elektronikskade


Dækker pludselige skader og funktionsfejl på elektriske apparater op til 4 år, der hører til i dit fritidshus.

Udlejning


Dækker, hvis lejer ødelægger noget eller begår hærværk eller tyveri. Dækker også mistet lejeindtægt, hvis fritidshuset bliver ubeboeligt pga. skaden.

Indboforsikring


Dækker skader på dine ting i fritidshuset ved fx brand, vandskade, tyveri, hærværk og el-skade.

Husejeransvar


Dækker, hvis du skader andre personer eller deres ting i egenskab af husejer

Retshjælp


Dækker udgifter til en advokat, hvis du fx havner i en uenighed med en håndværker om forkert udført

For at kunne købe en fritidshusforsikring hos os, skal du samtidig eller i forvejen have din indboforsikring hos FOMO

spacermedium0
linkboxes0

Er du ny kunde? beregn din pris her

Er du eksisterende kunde i FOMO med andre forsikringer?

Ønsker du at købe en fritidshusforsikring eller ændre din nuværende fritidshusforsikring - klik her

Min side

Har du brug for at anmelde en skade?

spacermedium0

Har du brug for hjælp?

Vi står altid klar til at hjælpe

KONTAKT OS

FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, at etablere forsikringer så nær kostpris som muligt. Dengang kun for fynboere med bilforsikringer. I dag sælger vi alle former for privatforsikringer, stadig så nær kostpris som muligt. 
Hvordan kan vi gøre det? Det vigtigste er at vi er en forening. Dvs. vi skal ikke tjene på forsikringerne, men kun lige have dækket vores omkostninger til at drive foreningen – samt sikre at foreningen har et kapitalberedskab til uforudsete udgifter og til udvikling af foreningen - resten udbetales til medlemmerne af foreningen som er kunder med bilforsikring. 

FOMO har også løsninger til små og mellemstore virksomheder, der er hjemhørende på Fyn eller de tilhørende øer, og som har op til 9 ansatte.