Breaking: FOMO og Gjensidige indgår samarbejdsaftale. Læs mere her

tekst

Fortrydelsesret

Din fortrydelsesret gælder alene for dine private forsikringer

Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer. Dine rettigheder afhænger af, om:

  • du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring
  • du har mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring, eller har købt forsikringen over telefon (fjernsalg)
  • din forsikring er blevet udvidet, og du har ret til at fortryde ændringer, som er en udvidelse.

Du kan finde mere om din fortrydelsesret i forsikringsaftalelovens §34i og 34e.

Hvornår er fristen for fortrydelse?

Din fortrydelsesfrist er altid 14 dage. Hvornår fristen begynder, er afhængigt af, hvordan aftalen er indgået:

1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af disse to tidspunkter:
- Den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen.
- Den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten.

2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af disse tidspunkter:
- Den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen.
- Den dag, hvor du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig, enten på papir eller mail.

3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under punkt 1 og 2. Vær opmærksom på, at det kun er ændringer i form af en udvidelse af dækningen, du kan fortryde.

Fristen på 14 dage beregner vi sådan: Køber du din forsikring mandag den 1., og modtager du først oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Udløber fristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen den først følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?

Hvis du fortryder dit køb, skal du give os besked inden, fortrydelsesfristen udløber. Det gør du ved at enten at sende os en mail på fomo@fomo.dk eller ved at sende os et brev FOMO, Odensevej 8A, 5700 Svendborg.

Hvad sker der, når du fortryder?

Fortryder du dit køb, ophæver vi købet, og du skal ikke betale for forsikringen.
Sker der en skade i den periode, der løber, fra du købte forsikringen, til du fortryder, så dækker forsikringen ikke skaden.

Hvis du har købt forsikringen over telefonen (fjernsalg), kan du ophæve købet, hvis du endnu ikke har modtaget de øvrige relevante oplysninger fra os. Dit køb bliver så ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om at ophæve købet. Du skal betale for forsikringen, indtil du ophæver købet, undtagen for de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Prisen udregner vi ud fra den tid, du har været forsikret, og i forhold til den aftale, vi oprindeligt indgik om dit køb.

Særligt for bygningsbrandforsikringer

For bygningsbrandforsikringer hører fortrydelsesretten under Lov om finansiel virksomhed §60. Det medfører, at din fortrydelsesret er betinget af, at du inden fristen på 14 dage kan dokumentere, at bygningsbrandforsikringen er købt i et andet forsikringsselskab med tilbagevirkende kraft.

Har du brug for hjælp?

Vi står altid klar til at hjælpe

KONTAKT OS

FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, at etablere forsikringer så nær kostpris som muligt. Dengang kun for fynboere med bilforsikringer. I dag sælger vi alle former for privatforsikringer, stadig så nær kostpris som muligt. 
Hvordan kan vi gøre det? Det vigtigste er at vi er en forening. Dvs. vi skal ikke tjene på forsikringerne, men kun lige have dækket vores omkostninger til at drive foreningen – samt sikre at foreningen har et kapitalberedskab til uforudsete udgifter og til udvikling af foreningen - resten udbetales til medlemmerne af foreningen som er kunder med bilforsikring. 

FOMO har også løsninger til små og mellemstore virksomheder, der er hjemhørende på Fyn eller de tilhørende øer, og som har op til 9 ansatte.